Брой продукти в заявката: 0
Завършете заявката
 ЕКОС 96 ООД е частно търговско дружество, основано през 1996 г. с основна дейност търговия със строителни материали.  Централното представителство на фирмата е в гр. София. ЕКОС 96 разполага с офиси и складови бази в 3 от  основни  региона на страната – Северозападен, Северен централен и Южен ценрален. През август 1997 г. е създаден офисът в гр. Русе, обслужващ Северен централен и Североизточен регион. Няколко месеца по-късно,  през декември 1997 г. е регистриран и офисът  в гр. Видин за Северозападен регион. През 2005 г. ЕКОС 96 отваря първия си самостоятелен магазин в гр. Пловдив, а през 2006 г. и офис в гр. Пазарджик за Югозападен регион.
До 2005 г. фирмата е реализирала изпълнението на голям брой строителни обекта в страната. Спечелването на повечето от тези проекти се дължи на това, че тя се налага на пазара като желан партньор, специализиран в изграждането на покриви. През 2006 г. техническият отдел на фирма ЕКОС 96 ООД се обособи в самостоятелно дружество ЕКОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД. Дейността му е ориентирана главно в общо и  жилищно строителство, като голяма част от проектите са реализирани с материалите на “ONDULINE и NICOLL.
Oт 2003 г. фирма ЕКОС 96 ООД е учредител и пълноправен член на Българска Асоциация за Изолации в Строителството (БАИС).
През годините на своята дейност ЕКОС 96 ООД е създала широка дистрибуторска мрежа в цялата страна. Броят на фирмите – дистрибутори в страната надхвърля 100 като само за София те са над 20.